Slyším, tedy čtu

Vítejte na webových stránkách projektu „Slyším, tedy čtu“.

Cílem projektu je zprostředkovat nevidomým a slabozrakým knihy, které si sami nemohou přečíst. Mnoho knih existuje v digitalizované podobě, takže nevidomí mají možnost nechat si ji "přečíst počítačem", což je obrovský pokrok oproti minulosti, ale lidský přednes je lidský přednes, navíc ne všechny knihy již byly digitalizovány. Všechny audioknihy jsou zde v plném rozsahu, v podobě, ve které je autoři napsali, bez zkracování textu, ke kterému často dochází v případě komerčních audioknih.

Knihy pro Vás čteme v Lounech. Jsme v úzkém kontaktu s nevidomou Blankou Janečkovou, s kterou konzultujeme postup apod., snažíme se, aby knihy byly pro posluchače co nejpříjemnější, na základě toho vybíráme i čtenáře (např. barva a poloha hlasu jsou pro nevidomé opravdu mnohem důležitější, než bychom si mohli myslet). Během čtení se střídáme, což nevidomým usnadňuje orientaci v textu. Zatím se na projektu vystřídalo kolem třiceti lidí. Začali jsme nahrávat na podzim roku 2013 a pro všechny z nás to bylo první setkání s touto prací, takže se nás zpočátku „ujal“ Marek Mikulášek, který je povoláním herec a s prací v rozhlase má na rozdíl od nás zkušenosti. Prošli jsme si také seminářem s Renatou Vordovou, lektorkou komunikace a hlasové výchovy. Naše čtenářská skupina se skládá z dobrovolníků různých povolání, většina z nás pracuje s dětmi, věnujeme se zpěvu, amatérskému divadlu, hudbě... Mnozí z nás jsou učitelé a vyučují předměty spojené s výše jmenovanými koníčky.

Naše audionahrávky jsou určeny pro těžce zrakově postižené a jsou poskytovány zdarma, v souladu s licencí pro zdravotně postižené, která se nachází v autorském zákonu (z. č. 121/2000 Sb., v platném znění), ustanovení § 38.

V části „UKÁZKY“ jsou ukázky z audioknih a v části "DOWNLOAD" odkazy na stažení celých nahrávek. Ke stažení je zapotřebí znát heslo, které Vám rádi zašleme, dle zákona je ale potřeba prokázat, že patříte do cílové skupiny uživatelů, nejlépe zasláním kopie průkazu ZTP či jiného zdravotního potvrzení (stačí naskenovat a zaslat na emailovou adresu romanaannanovotna@seznam.cz ). Většinu knih máme i na CD, která Vám v případě zájmu rádi zašleme (zdarma). Aby pro Vás byl přístup ke knihám pohodlnější, rozesíláme hesla také do Vašich knihoven a tyflocenter. Pokud se Vám naše knihy budou líbit, napište nám a budeme Vás informovat o každé nově vydané nahrávce.

Uživatel se zavazuje k tomu, že s heslem i nahrávkou bude nakládat výhradně v souladu
s licencí pro zdravotně postižené:

Licence pro zdravotně postižené

(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo

a) výhradně pro potřeby zdravotně postižených, v rozsahu odpovídajícím jejich zdravotnímu postižení a nikoliv za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu zhotoví nebo dá zhotovit rozmnoženinu vydaného díla; takto zhotovená rozmnoženina díla jím může být také rozšiřována a sdělována, pokud se tak neděje za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu,

b) výhradně pro potřeby zrakově postižených a nikoliv za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu opatří zvukovou složku zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla slovním vyjádřením obrazové složky; takto doplněná zvuková složka zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla jím může být také rozmnožována, rozšiřována a sdělována, neděje-li se tak za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.

(2) Do práva autorského nezasahuje také osoba uvedená v § 37 odst. 1, půjčuje-li originály či rozmnoženiny vydaných děl pro potřeby zdravotně postižených v souvislosti s jejich postižením.

Děkujeme Vám za Váš zájem a přejeme příjemný poslech!

Kontakt: Romana Anna Novotná, email: romanaannanovotna@seznam.cz, tel.: +420721076280